* Komplexné spracovanie a vedenie jednoduchého a podvojného účtovnictva 
   fyzickým a právnickým osobám.

* Spracovanie miezd a personalistiky.

* Poskytovanie pomoci pri zakladaní živností.

* Vypracovávanie  podnikateľských zámerov  pre úrady práce.

* Účtovné poradenstvo, konzultácie.
Vyrobené © 2015
Vítame Vás na stránke našej firmy