Vyrobené © 2015
Vítame Vás na stránke našej firmy
Mzdy a personalistika

* Základná agenda - personálne údaje o zamestnancovi
* Spracovanie a výpočet mzdy
* Vystavenie mesačných výkazov pre poisťovne
* Ukončenie mzdovej agendy zamestnanca
* Ročné vyučtovanie dane

Spracovanie miezd a personalistiky v plnom rozsahu od dochádzky až po úhrady a reporty.
Prenechajte starostí, na spracovanie miezd a personalistiky, na externú spoločnosť .
Svetový vývoj ukazuje, že malé a stredné podniky čím ďalej tým častejšie využívajú tzv. outsourcing administratívnych a informačných činností. Špecializované spoločnosti disponujú kvalifikovanejšou pracovnou silou a informačnými technológiami, ktoré si malé a stredné spoločnosti nemôžu dovoliť.

Naša špecializácia aj na mzdy a mzdové účtovníctvo Vám zabezpečí spracovanie mzdovej agendy na vysoko profesionálnej úrovni s dôrazom na jedinečný prístup ku každému nášmu klientovi.